Авто-Мото Заначка ;) :: www.amz.in.ua

Статті, новини, фотографії, посібники, відео - все про авто та мото - тільки корисне!

E-mail

Пароль


Зареєструватися

Ряд изменений в Правила дорожного движения Украины : Новини

Новини >

Всі новини (1992645 хітів) >>>>>

12 Октября 2011

Согласно постановлению правительства №1029 от 26 сентября 2011 года, водитель не обязан иметь при себе талон, который прилагался к правам, не нужна доверенность на вождение автомобиля, достаточно лишь прав и техпаспорта.

Из ПДД исключены упоминания о дорожных листах и документации на груз.

Расширено определение мопеда: отныне это двухколесное транспортное средство не только с двигателем объемом до 50 куб см, но и с электродвигателем мощностью до 4 кВт. Водитель мопеда, как и водитель мотоцикла, обязан ездить в застегнутом шлеме.

Водитель должен предъявлять документы, а не передавать их инспектору ГАИ, как требовалось ранее. Согласно новой редакции, инспектор может провести проверку технического состояния транспортного средства с помощью специальных приспособлений.

Существенно упрощаются действия водителей в случае легких ДТП при условии наличия страховки, отсутствия травмированных, пьяных за рулем и составлении совместного сообщения об аварии по образцу Моторнотранспортного страхового бюро Украины.

Согласно нововведениям, необходимо сбрасывать скорость до 40 км/ч возле неподвижного транспортного средства на обочине с включенным проблесковым маячком синего цвета. Также повышается до 21 года возрастной ценз водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.

В новой редакции вводится европейская категоризация транспортных средств, а также ряд других изменений.

 

Конкретно постановление:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                  від 26 вересня 2011 р. N 1029
                               Київ

           Про внесення змін до Правил дорожнього руху

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести до  Правил  дорожнього  руху,  затверджених постановою
Кабінету Міністрів  України  від  10  жовтня  2001   р.   N   1306
( 1306-2001-п   )  (Офіційний  вісник  України,  2001  р.,  N  41,
ст. 1852;  2005 р.,  N 2,  ст.  86, N 27, ст. 1569; 2007 р., N 14,
ст. 522,  N 48, ст. 1978; 2008 р., N 52, ст. 1740, N 75, ст. 2526;
2009 р.,  N 11,  ст.  321,  N 14,  ст.  420, N 31, ст. 1053, N 68,
ст. 2350; 2011 р., N 30, ст. 1310), зміни, що додаються.

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 70

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 26 вересня 2011 р. N 1029

                              ЗМІНИ,
              що вносяться до Правил дорожнього руху
                         ( 1306-2001-п )

     1. У пункті 1.10:

     після абзацу  п'ятнадцятого  доповнити  пункт  новим  абзацом
такого змісту:

     "велосипедист - особа, яка керує велосипедом;".

     У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - сімдесят сьомий вважати
відповідно абзацами сімнадцятим - сімдесят восьмим;

     абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

     "водій -  особа,  яка  керує  транспортним  засобом   і   має
посвідчення   водія   на   право  керування  транспортним  засобом
відповідної категорії.  Водієм також є особа, яка навчає керуванню
транспортним  засобом,  перебуваючи  безпосередньо в транспортному
засобі;";

     в абзаці сорок четвертому слова "(крім транспортних  засобів,
робочий об'єм двигуна яких не перевищує 50 куб. см)" виключити;

     абзац сорок сьомий викласти в такій редакції:

     "мопед -  двоколісний  транспортний засіб,  який має двигун з
робочим об'ємом до 50 куб.  см  або  електродвигун  потужністю  до
4 кВт;".

     2. У пункті 2.1:

     підпункти "а" і "б" викласти в такій редакції:

     "а) посвідчення водія на право керування транспортним засобом
відповідної категорії;

     б) реєстраційний  документ   на   транспортний   засіб   (для
транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон);";

     у підпункті "г" слова "у встановлених законодавством випадках
дорожній  лист  і  документацію  на  вантаж,   що   перевозиться;"
виключити.

     3. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

     "2.2. Власник   транспортного  засобу,  а  також  особа,  яка
використовує  такий  транспортний  засіб  на  законних  підставах,
можуть  передавати керування транспортним засобом іншій особі,  що
має при собі посвідчення водія  на  право  керування  транспортним
засобом відповідної категорії.

     Власник транспортного  засобу  може  передавати такий засіб у
користування іншій  особі,  що  має  посвідчення  водія  на  право
керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй
реєстраційний документ на цей транспортний засіб.".

     4. Підпункт  "г"  пункту  2.3  після  слів   "на   мотоциклі"
доповнити словами "і мопеді".

     5. У пункті 2.4:

     підпункт "а" викласти в такій редакції:

     "а) пред'явити   для   перевірки   документи,   зазначені   в
пункті 2.1;";

     підпункт "в"  після   слів   "законних   підстав"   доповнити
словами ",  у  тому  числі  провести  з  використанням спеціальних
пристроїв  (приладів)  перевірку  технічного  стану   транспортних
засобів,  які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому
технічному контролю".

     6. У примітці 2  до  підпункту  "б"  пункту  2.7  слова  "або
зробити запис у дорожньому листі" виключити.

     7. У пункті 2.9:

     підпункт "в" викласти в такій редакції:

     "в) керувати   транспортним   засобом,  не  зареєстрованим  у
Державтоінспекції, без номерного знака або з номерним знаком, що:

     не належить цьому засобу;

     не відповідає вимогам стандартів;

     закріплений не в установленому для цього місці;

     закритий іншими предметами чи забруднений,  що не  дає  змоги
чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;

     неосвітлений (у  темну  пору  доби  або в умовах недостатньої
видимості) чи перевернутий;".

     8. У пункті 2.11:

     абзац третій викласти в такій редакції:

     "У разі  настання  дорожньо-транспортної  пригоди  за  участю
транспортних засобів,  зазначених у чинному договорі обов'язкового
страхування   цивільно-правової   відповідальності,    за    умови
експлуатації таких транспортних засобів особами,  відповідальність
яких застрахована,  відсутності травмованих  (загиблих)  людей,  а
також  за умови досягнення згоди водіїв таких транспортних засобів
щодо   обставин   скоєння   дорожньо-транспортної   пригоди,    за
відсутності  у  них  ознак  алкогольного,  наркотичного  чи іншого
сп'яніння або перебування під впливом  лікарських  препаратів,  що
знижують  увагу  та швидкість реакції,  та у разі складення такими
водіями спільного повідомлення  про  дорожньо-транспортну  пригоду
відповідно до встановленого Моторним (транспортним) страховим бюро
зразка. У такому випадку водії згаданих транспортних засобів після
складення   ними   зазначеного   в   цьому   пункті   повідомлення
звільняються від обов'язків,  передбачених підпунктами "д"  -  "є"
пункту 2.10 цих Правил.".

     9. У   підпункті  "а"  пункту  2.12  слова  "користування  і"
виключити.

     10. Пункт 2.13 викласти в такій редакції:

     "2.13. Право на керування транспортними засобами особам  може
бути надано:

     мототранспортними засобами  і  мотоколясками  (категорії  А1,
А) - з 16-річного віку;

     автомобілями, колісними  тракторами,  самохідними   машинами,
сільськогосподарською    технікою,    іншими    механізмами,   які
експлуатуються на вулично-дорожній мережі,  всіх типів  (категорії
В1,  В, С1, С), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, - з
18-річного віку;

     автомобілями з причепами або  напівпричепами  (категорії  ВЕ,
С1Е,   СЕ),   а   також   тими,   що  призначені  для  перевезення
великогабаритних,  великовагових  і  небезпечних  вантажів,  -   з
19-річного віку;

     автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1,  D,  D1Е,
DЕ, Т) - з 21-річного віку.

     Транспортні засоби належать до таких категорій:

     А1 -  мопеди,  моторолери  та  інші  двоколісні   транспортні
засоби,  які  мають  двигун  з  робочим об'ємом до 50 куб.  см або
електродвигун потужністю до 4 кВт;

     А - мотоцикли та  інші  двоколісні  транспортні  засоби,  які
мають   двигун   з  робочим  об'ємом  50  куб.  см  і  більше  або
електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

     В1 -  квадро-  і  трицикли,  мотоцикли  з  боковим  причепом,
мотоколяски  та  інші  триколісні  (чотириколісні) мототранспортні
засоби, дозволена   максимальна    маса    яких    не    перевищує
400 кілограмів;

     В - автомобілі,  дозволена максимальна маса яких не перевищує
3500 кілограмів (7700 фунтів),  а кількість  сидячих  місць,  крім
сидіння  водія,  -  восьми,  состав транспортних засобів з тягачем
категорії В  та  причепом,   повна   маса   якого   не   перевищує
750 кілограмів;

     С1 -   призначені   для   перевезення   вантажів  автомобілі,
дозволена максимальна   маса   яких   становить   від   3500    до
7500 кілограмів  (від  7700 до 16500 фунтів),  состав транспортних
засобів з тягачем категорії С1 та причепом,  повна маса  якого  не
перевищує 750 кілограмів;

     С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена
максимальна маса яких перевищує 7500  кілограмів  (16500  фунтів),
состав  транспортних  засобів  з  тягачем категорії С та причепом,
повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

     D1 - призначені для перевезення пасажирів  автобуси,  у  яких
кількість місць для сидіння,  крім сидіння водія, не перевищує 16,
состав транспортних засобів з тягачем категорії  D1  та  причепом,
повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

     D -  призначені  для  перевезення пасажирів автобуси,  у яких
кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16, состав
транспортних засобів з тягачем категорії D та причепом, повна маса
якого не перевищує 750 кілограмів;

     ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - состави транспортних засобів з тягачем
категорії  В,  С1,  С,  D1  або  D  та причепом,  повна маса якого
перевищує 750 кілограмів;

     Т - трамваї та тролейбуси.".

     11. Підпункт "б" пункту 2.14 виключити.

     12. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

     "3.5. Наближаючись  до  нерухомого  транспортного  засобу   з
увімкненим  проблисковим  маячком  синього  кольору та спеціальним
звуковим сигналом  (або  без  увімкненого  спеціального  звукового
сигналу),  що  стоїть  на  узбіччі  (біля проїзної частини) або на
проїзній частині,  водій повинен знизити швидкість до 40 км/год та
в  разі  подання  регулювальником відповідного сигналу зупинитися.
Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника.".

     13. Підпункт  "б"  пункту  5.2  після  слів  "на   мотоциклі"
доповнити словами "і мопеді".

     14. Розділ 6 викласти в такій редакції:

                   "6. ВИМОГИ ДО ВЕЛОСИПЕДИСТІВ

     6.1. Рухатися  по  дорозі на велосипедах дозволяється особам,
які досягли 14-річного віку.

     6.2. Велосипедист  має  право  керувати   велосипедом,   який
обладнаний  звуковим  сигналом  та  світлоповертачами:  спереду  -
білого кольору,  по боках - оранжевого,  позаду -  червоного.  Для
руху  в  темну  пору  доби  і  в  умовах недостатньої видимості на
велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

     6.3. Велосипедисти,  рухаючись групами, повинні їхати один за
одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

     Колона велосипедистів,  що  рухається  по  проїзній  частині,
повинна бути розділена на групи (до 10 велосипедистів у  групі)  з
дистанцією руху між групами 80-100 м.

     6.4. Велосипедист  може перевозити лише такі вантажі,  які не
заважають керувати  велосипедом  і  не  створюють  перешкод  іншим
учасникам дорожнього руху.

     6.5. Якщо   велосипедна   доріжка   перетинає   дорогу   поза
перехрестям,   велосипедисти   зобов'язані   дати   дорогу   іншим
транспортним засобам, що рухаються по дорозі.

     6.6. Велосипедисту забороняється:

     а) керувати   велосипедом   з  несправним  гальмом,  звуковим
сигналом,  а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості -
з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;

     б) рухатися  по автомагістралях і дорогах для автомобілів,  а
також по проїзній  частині,  коли  поряд  облаштовано  велосипедну
доріжку;

     в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до
7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

     г) під час руху триматися за інший транспортний засіб;

     ґ) їздити,  не тримаючись за руль,  та знімати ноги з педалей
(підніжок);

     д) перевозити  пасажирів  на велосипеді (за винятком дітей до
7 років,  які перевозяться  на  додатковому  сидінні,  обладнаному
надійно закріпленими підніжками);

     е) буксирувати велосипеди;

     є) буксирувати  причеп,  не  передбачений  для експлуатації з
велосипедом.

     6.7. Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих  Правил,  що
стосуються  водіїв  або  пішоходів  і  не суперечать вимогам цього
розділу.".

     15. Підпункт "б" пункту 9.9 викласти у такій редакції:

     "б) у разі зупинки на вимогу працівника міліції або внаслідок
засліплення водія світлом фар;".

     16. Підпункт  "в" пункту 12.6 після слів "у кузові" доповнити
словами ", та мопедам".

     17. У підпункті "а" пункту 14.6 слова ",  крім випадків, коли
обганяються  двоколісні  транспортні  засоби без бокового причепа"
виключити.

     18. Пункт 19.3 викласти в такій редакції:

     "19.3. У  разі  погіршення   видимості   в   напрямку   руху,
викликаного  світлом  фар  зустрічних транспортних засобів,  водій
повинен  зменшити  швидкість  до  такої,  яка  б  не  перевищувала
безпечної за умовами фактичної видимості дороги в напрямку руху, а
в разі  засліплення  -  зупинитися,  не  змінюючи  смуги  руху,  і
увімкнути   аварійну   світлову   сигналізацію.  Відновлення  руху
дозволяється лише  після  того,  як  пройдуть  негативні  наслідки
засліплення.".

     19. У  підпункті  "д" пункту 23.10 слова "причепів будь-якого
типу" виключити.

     20. Пункт  23.11  після  слів  "їх  експлуатації"   доповнити
словами  ",  а  состава  транспортних  засобів у складі автобуса і
причепа - також за наявності  причіпного  пристрою,  установленого
заводом-виробником".

     21. Пункт 23.12 виключити.

     22. У  пункті  24.1  слова  ",  а  у  разі  підготовки особою
відповідно до вимог пункту 24.7 в  індивідуальному  порядку  -  за
наявності відповідної медичної довідки" виключити.

     23. Пункт 24.2 після слів "а мотоцикла" доповнити словами "чи
мопеда".

     24. У пункті 24.5 слова "майстра виробничого навчання водінню
(особи,  яка  навчає)"  замінити словами "спеціаліста з підготовки
водіїв";

     25. Пункти 24.6 і 24.7 виключити.

     26. Пункт 24.8 викласти у такій редакції:

     "24.8. Транспортні  засоби,  на  яких  проводиться  навчання,
повинні  мати  розпізнавальні  знаки  "Учбовий транспортний засіб"
відповідно  до  вимог  підпункту  "к"  пункту  30.3  цих   Правил.
Автомобілі,  які  систематично використовуються для навчання також
повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли
конструкція  транспортного  засобу  передбачає  педаль зчеплення),
акселератора  (у  разі  коли  конструкція   транспортного   засобу
допускає  можливість  обладнання  такою  педаллю)  і  гальмування,
дзеркалом  або  дзеркалами  заднього  виду   для   спеціаліста   з
підготовки водіїв.".

     27. У пункті 30.2:

     у першому абзаці слова "а у правому нижньому кутку переднього
вітрового  скла  транспортного  засобу  закріплюється  талон   про
проходження технічного огляду" виключити;

     абзац третій виключити.

     28. Підпункт "б" пункту 31.3 викласти в такій редакції:

     "б) якщо вони не пройшли обов'язковий технічний контроль (для
транспортних засобів, що підлягають такому контролю);". 

Всі новини (1992645 хітів)>>>>>Комментарии:
20:44 13-10-2011, автор: Andrey
так интернет рулит. читаем в официальном источнике - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1029-2011-%EF

Для добавления комментария к статье "Ряд изменений в Правила дорожного движения Украины : Новини" Вы должны быть зарегистрированным пользователем. Для регистрации перейдите сюда >>>

Если Вы уже зарегистрированный пользователь просто авторизируйтесь при помощи формы:

E-mail

Пароль